Παπαδριανός, Ιωάννης Α.

Ήταν η Ειρήνη Καντακουζηνή μητέρα της Σερβίδας Πριγκήπισσας Μάρας; / Ιωάννης Α. Παπαδριανός - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1966. - 6 σ.

Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.19 (1966) 113-115


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΙ (οικογένεια)
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha