Σιωμόπουλος, Στυλιανός

Η συνθήκη της Φοινίκης (Ήπειρος-205 π.Χ.) [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1990. - 79 σ.

Το 2ο αντίτυπο στο υπόγειο


ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha