Κανατσούλης, Δημήτριος

Οι μακεδονιάρχαι του Κοινού των Μακεδόνων και η κοινωνική θέσις αυτών εις τας μακεδονικάς πόλεις / Δημήτριος Κανατσούλης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973. - 37 σ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 1-38


ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha