Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

Τα ρουμάνικα έγγραφα του Αρχείου της εν Πάτμω Μονής / Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου - Θεσσαλονίκη: Σύμμεικτα, 1970 - 78 σ.

Τόμος 2 (1970) 255-327 Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη


ΜΟΝΗ ΠΑΤΜΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha