Σιγάλας, Αντώνιος

Revision de la methode de restitution du texte des Romans demotiques byzantins [Ανάτυπο] - Bruxelles: Annuaire de l’ Institut de Philologie et d’ Histoire Orientales et Slaves, 1951. - 45 σ.

Τόμος ΧΙ (1951) 365-410 Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha