Βακουφάρης, Περικλής

Οι απόψεις για την ιστορία και για το ιστορικό γίγνεσθαι των αδελφών Δαρβαρέων [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Βυζαντινός Πολιτισμός, 1978. - 26 σ.

Τόμος 3 (1978)


ΔΑΡΒΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.
ΔΑΡΒΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha