Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων

Περί τον αγιογράφον Ειρήναρχον Κόβαν και το λογοτεχνικόν κυρίως έργον αυτού [Ανάτυπο] - Χ.τ.: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1978. - 14 σ.

Τόμος Ξ' (1978) 667-678


ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΚΟΒΑΣ, ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha