Σκιάς, Ανδρέας Ν.

Παραγνωριζομένη αντωνυμία της αρχαίας κρητικής διαλέκτου: απόσπασμα εκ της Επετηρίδος. [Βιβλίο] - Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1915. - 12 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΚΡΗΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha