Φασουλάκης, Στέργιος

Ενα άγνωστο έργο του Κ.Ν.Κανελλάκη για τον Κ.Σ.Χωρέμη [Ανάτυπο] - Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1980. - 14 σ.: εικ.

Τόμος ΙΒ΄ (1980) 52-61


ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΧΙΟΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha