Κεσίσογλου, Ι. Ι.

Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς. [Βιβλίο] - Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1951. - η+191 σ. - Collection de lΊnstitut Français d'Athénes; 40 Καππαδοκία; 4 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 172-188


OULAGATCH
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha