Θωμόπουλος, Ιάκωβος

Πελασγικά ήτοι περί της γλώσσης των Πελασγών: Αρχαίαι πελασγικαί επιγραφαί Λήμνου, Κρήτης, λυκικαί, καρικαί, ετρουτσκικαί, Χετιτικαί ερμηνευόμ.διά της σημερινής πελασγικής αλβανικής και της ελληνικής. [Βιβλίο] - Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1912. - ρα+(2)+864 σ.: εικ.


ΠΕΛΑΣΓΟΙ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha