Ξυγγόπουλος, Ανδρέας

Νεώτεραι έρευναι εις τον Αγιον Νικόλαον Ορφανόν Θεσσαλονίκης / Ανδρέας Ξυγγόπουλος - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 - 12 σ.: εικ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-65) 89-98


ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha