Ζέπος, Παν. Ι.

Το δίκαιον εις τας Ασσίζας της Αντιόχειας [Ανάτυπο] - Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1963. - 11 σ.

Τόμος "Ερανίου Γ.Σ.Μαριδάκη", τόμ. Α' σσ. 111-119 Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη


ΔΙΚΑΙΟ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha