Μενάρδος, Σίμος

Γλωσσικαί μελέται. [Βιβλίο] - Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1969. - xxii+221 σ.: εικ. - Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών; ΙΙΙ .

Περιέχει ευρετήρια σ. 219-220


ΚΥΠΡΟΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha