Δάκαρης, Σωτήριος Ι.

Ανασκαφή εις το νεκυομαντείον του Αχέροντος [Ανάτυπο] - Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1964. - 24 σ.: εικ.

Τόμος (1961) σσ. 108-119+8(πίνακες) Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη


ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΤΑΦΟΙ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΜΑΝΤΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha