Φωστέρης, Δ. Π.

Λεξιλόγιο του Αραβανί [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 1960. - ιθ+215 σ.; χάρτ.2 αναδ. - Εκδόσεις Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών; 89 / Καππαδοκία; 7 .


ARAVAN
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha