Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α.

Ο ελληνισμός του Κρουσόβου εκ των σωζομένων αρχιτεκτονικών μνημείων [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004. - 20 σ.: εικ.

Τόμος Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. σσ. 599-612


ΚΡΟΥΣΟΒΟ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha