Σολομός, Θεμιστοκλής

Πατριωτικά ποιήματα 1889-1898: Οδησσός 1898 [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1992. - 13+(67) σ.: εικ.

Τόμος 4 (1992) 153-220 Δωρεά Αγγελικής Στεργίου


ΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 19ου
ΟΔΗΣΣΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha