Κωφός, Ευάγγελος

Εθνική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα στη Μακεδονία του 19ου και του 20ου αιώνα [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1997. - [71] σ.

Τόμος Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα, ΜΙΕΤ,σ. 199-267 Δωρεά Αγγελικής Στεργίου


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha