Παϊσίδου, Μελίνα Π.

Η κτητορική παράσταση και η χρονολόγηση των εξωτερικών τοιχογραφιών του Αγίου Γεωργίου Ομορφοκκλησιάς / Μελίνα Π. Παϊσίδου - Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2003. - 8 σ.

Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΚΔ΄(2003) 223-230. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.


ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Όμορφη Εκκλησιά)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha