Καραχρίστος, Νικ. Γ.

Ψυχολογική εξέτασις του προβλήματος των ξενοφώνων: Μέρος Α΄. Περί της γενέσεως της γλώσσης και περί της ανάγκης της επικρατήσεως παρ' ημίν μιας κοινής τοιαύτης / Νικ. Γ. Καραχρίστου - Θεσσαλονίκη: Εκδοτικόν Κατάστημα Σ. Παπανέστορος, 1923. - 92 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 4


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha