Τεσσαρακονταετηρίς της καθηγεσίας Κ. Σ. Κοντού: φιλολογικαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι. [Βιβλίο] - Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1909. - δ+457 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha