Αναστασίου, Ιωάννης Ε.

Η πνευματική κατάσταση στα Γιάννινα στις αρχές του ΙΘ΄ αι. όπως την είδαν οι ξένοι περιηγηταί. [Ανάτυπο] - Αθήνα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1971. - 24 σ. - Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών; 33 .

Τόμος Κ΄(1971) 720-741


ΙΩΑΝΝΙΝΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha