Κοκόλη, Μαρία

Μνήμη Χριστόφορου Χρηστίδη: δέκα χρόνια από το θάνατό του. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1992. - 223 σ.

Τόμος Μνήμη Ιωάννου Ευ. Αναστασίου, σ. 539-564

Περιέχει ευρετήρια σ. 209-220

9602310634


ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha