Σερεμέτης, Δημήτρης Γ.

L'autonomie du droit dans la Gréce moderne à ses debuts: (Révolution Nationale, (1821-1827) et Capodistrias, (1828-1831) [Ανάτυπο] - Bucuresti: χ.ε., 1980. - 2 σ.

Τόμος XVe Congrès International des sciences historiques, août 1980, σ. 61-62


ΕΛΛΑΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha