Παπαδριανός, Ιωάννης Α.

Ο Σέρβος ιστορικός Ντούσαν Πάντελιτς και το έργο του για τον Ρήγα Βελεστινλή [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004. - 10 σ.

Τόμος ΚΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σσ. 245-252


ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha