Αντιπελάργηση: Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου - Αθήνα: Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», 1992. - 568 σ. - Βιβλιοθήκη Επιστημονικών Εκδόσεων; 2 .

9608530512


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.
ΣΑΜΟΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha