Δημητριάδης, Βασίλης

Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η ελληνική κοινότητά της κατά το 1913 / Βασίλης Δημητριάδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983. - 30 σ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΓ΄ (1983) 88-116


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha