Χιονίδης, Γιώργος Χ.

Τρείς κανονισμοί της ελληνικής κοινότητος της Βεροίας κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας. / Γιώργος Χ. Χιονίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970. - 46 σ.

Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος Ι (1970) 97-142


ΒΕΡΟΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha