Η σελήνη: περιοδικόν σύγγραμμα διδακτικόν και ψυχαγωγικόν - Χ.τ.: χ.ε., 1849. - 2 τχ.: εικ.

Φύλ. Α', 5 Νοεμβρίου 1849. Φύλ. Β', 20 Νοεμβρίου 1849. Δεμένο μαζί με άλλα.


ΕΛΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha