Ειλαπίνη: τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα. [Βιβλίο] - Ηράκλειο: Βικελαία Βιβλιοθήκη, 1987. - 2 τ.: εικ. - Φιλολογικές και ιστορικές σπουδές; 1 .


ΠΛΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha