Καλούσιος, Δημήτριος Γ.

Τρικαλινά σύμμεικτα ΙΕ΄. [Ανάτυπο] - Λάρισα: Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 1997. - 18 σ.: εικ.

Τόμος 31 (1997) 289-304


ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Νομός)
ΝΑΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha