Φίλτρα: τιμητικός τόμος Σ. Γ. Καψωμένου . - Θεσσαλονίκη: Ν. Νικολαΐδης, 1975. - κα΄+432 σ. ; 24x17 εκ.


ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ.
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha