Βαλσαμίδης, Πασχάλης

Τρεις κανονισμοί των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας Βουγιούκδερε / Πασχάλης Βαλσαμίδης - Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2003. - 22 σ.

Ανάτυπο από το "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση", τ.3 (2003) 249-270. Δημοσιευμένο επίσης και στο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2011, σ. 271-277.


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha