Σοφιανός, Δημήτριος Ζ.

Η πρώτη προσπάθεια για την ίδρυση γυμνασίου στην Τήνο: Ανέκδοτα έγγραφα (Αύγ.1836) των Γενικών Αρχείων του Κράτους. [Ανάτυπο] - Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 1995. - 21 σ.

Τόμος ΙΒ (1995) 41-59


ΤΗΝΟΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha