Λιάκος, Δημήτριος Α.

Η μεταβυζαντινή γλυπτική στο Άγιο Όρος / Δημήτριος Α. Λιάκος - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003. - 22 σ.: εικ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 33 (2001-02) 195-216
Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.


ΑΘΩΣ
ΓΛΥΠΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha