Ανδρούδης, Πασχάλης

Ερειπωμένος βυζαντινός πύργος στο Άγιον Όρος / Πασχάλης Ανδρούδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 - 9 σ.: εικ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 355-263 Περίληψη στα αγγλικά.


ΑΘΩΣ
ΠΥΡΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha