Τούρτα, Αναστασία

Εικόνα με σκηνές παθών στη Μονή Βλατάδων / Αναστασία Τούρτα - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1982. - 28 σ.: εικ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ (1982) 154-179 Περιέχει περίληψη στα γαλλικά


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha