Βάσης, Σ.

Αρχαία λατινική επιτύμβιος επιγραφή εκ Θεσσαλονίκης / Σ. Βάσης - Θεσσαλονίκη: Αθηνά, 1906 - 17 σ.: εικ.

Ανάτυπο από το περιοδικό "Αθηνά", ΙΗ (1906) 21-37 Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha