Σκιάς, Ανδρέας Ν.

Skyphos a figures rouges trouvé a Éleusis (Musée National d'Athenes). [Ανάτυπο] - Paris: Monuments et Μémoires, 1901. - 15+(2) σ.: εικ.

Τόμος VII (1900) fasc.Ι Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΜΑ ΑΓΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha