Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ.

Ανέκδοτοι επιγραφαί της εν Ηπείρω Νικοπόλεως. [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1969. - 9 σ.: εικ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών .

Τόμος 22 (1969) 65-73


ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ (Πρεβέζης)
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha