Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

Nicodème l'Hagiorite (1749-1809). [Ανάτυπο] - Αθήνα: Θεολογία, 1967. - 102 σ.

Τόμος ΛΗ΄(1967) 95-118


ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΒΙΟΣ
ΕΡΓΟ
ΑΘΩΣ
ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha