Αναστασίου, Ιωάννης Ε.

Σιναϊτικά του ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ αιώνος: Διενέξεις διά την δικαιοδοσίαν επί της Μονής. Το μετόχιον του Καΐρου. Αι αξιώσεις δι ανεξαρτησίαν του Αρχιεπισκόπου Ανανία. [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1970. - 115 σ.

Τόμος ΙΕ΄(1970) 31-144 Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη


ΣΙΝΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha