Καστριώτης, Π.

Ανασκαφικαί έρευναι εν Θερμοπύλαις / Π. Καστριώτης - Αθήνα: Τυπογραφείον Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900. - 22 σ.: χάρτ.; 21x14 εκ.

Τόμος: "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1899) 76-97 Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha