Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ.

Preliminary dowels. [Ανάτυπο] - Χ.τ.: American Journal of Archaeology, 1915. - 4 σ.: εικ.

Τόμος ΧΙΧ (1915) 175-178 Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha