Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ.

Το οδικό δίκτυο στο δασικό σύμπλεγμα της Όσσας. [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979. - 60 σ.; χάρτ. - Επιστημονική Επετηρίδα της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής; 6 .

Τόμος Τόμος 22 (1979) 161-220 Περιέχει περιλήψεις στα γερμανικά και στα αγγλικά.

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 219-220


ΔΑΣΗ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Νομός)
ΟΣΣΑ (Θεσσαλονίκης)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha