Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ.

Προσπάθεια εντοπισμού της «Καθέδρας των Γερόντων» / Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983. - 14 σ.; χάρτ.

Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", 23 (1983) 305-317. Περίληψη στα γαλλικά.


ΑΘΩΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha