Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ.

Η ρωσσική πολιτική στο Άγιον Όρος κατά τον 19ον αιώνα και η δραστηριότης των αγιορειτών Ρώσσων στην περιοχή της Καβάλας / Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980. - 22 σ.: εικ.

Τόμος: Πρακτικά Α΄ Τοπικού Συμποσίου «Η Καβάλα και η περιοχή της» (1977), σσ.405-418. Βλ. & VI-187-76


ΑΘΩΣ
ΡΩΣΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΜΟΝΑΧΟΙ
ΡΩΣΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha