Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ.

Ανέκδοτα φιρμάνια αφορώντα εις τα εν τη χερσονήσω Κασσάνδρας και αλλαχού της Χαλκιδικής ευρισκόμενα μετόχια / Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλης - Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1973. - 42 σ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 274-315 Περίληψη στα γαλλικά.


ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ (Χερσόνησος)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Νομός)
ΑΘΩΣ
ΜΕΤΟΧΙΑ
ΦΙΡΜΑΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha