Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

Portée oecuménique du renouveau monastique au XVIIIe siècle dans l'église orthodoxe. [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1969. - 8 σ.

Τόμος 10 (1969) 105-112


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
18ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha